DALLAS Tết Về 

Tác giả: Hoàng Trọng Bường
Diễn ngâm: Nghệ sĩ ưu tú Phong Thủy  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường