EM GÁI HUẾ 

Tác giả: Hoàng Trọng Bường 
Diễn ngâm: Nghệ sĩ Mạnh Hùng  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường