HUẾ MƯA

Thơ: Hoàng Thị Bích Hà

MƯA HUẾ 

Thơ: Hoàng Trọng Bường
Diễn ngâm: Phong Thủy & Mạnh Hùng  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường