THÁNG SÁU CHIỀU MƯA

Tác giả: Hoàng Trọng Bường
Diễn ngâm: Nghệ sĩ Mạnh Hùng  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường