XƯA VÀ NAY

Tác giả: Hoàng Trọng Bường
Diễn ngâm: Nghệ sĩ Mạnh Hùng


 
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường