Ngọn Đèn Dầu Trước Gió

Thơ: Lê Lãng Du 
Ngâm thơ: Hoàng My  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du