Của Tôi

Thơ: Lê Phương Châu
Diễn ngâm: Hồng Vân
Minh họa: Tranh Đinh Cường


 

 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu