Em Là Vườn Tâm Tôi

Thơ: Lê Phương Châu
              Diễn ngâm: Nghệ sĩ Hồng Vân
            Minh họa:Tranh Đinh Cường
   Thực hiện video: CaDao

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu