Một Nơi Đến Một Nơi Về

  Thơ: Lê Phương Châu
Diễn ngâm: Thu Thủy
                     Ảnh minh họa: Nguyễn Ngọc Danh


  
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu