Say Thơ Mùa Đông

Thơ: Lê Phương Châu
Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm
 Minh họa: Photo by Tâm Trần


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu