Anh Nguyện Làm Lá Mục Để Em Vươn
Thơ: LÊ VĂN HIẾU
Trình bày: Ngọc Thọ 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu