Con Chim Sẻ Trong Sân Bệnh Viện 
 
Thơ: Lê Văn Hiếu
Diễn ngâm: NSUT Ngọc Thọ
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu