Hạnh Phúc

Thơ: Lê Văn Hiếu
Diễn ngâm: Hoàng Thanh
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu