Bài Ca Tiết Phụ
Mai Quang phóng dịch)

Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang