Bài Ca Tiết Phụ
( Mai Quang phóng dịch)

Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm


 
 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang