Ghi Lại Một Nỗi Buồn

Thơ: Mai Quang
Diễn ngâm: Thúy Vinh
Minh họa: Tranh Trần Thùy Linh


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang