Ghi Lại Một Nỗi Buồn

Thơ: Mai Quang
Minh họa: Tranh Lương Trường Thọ
Giọng ngâm: Thuý Vinh
 


 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang