Hoa Sen & Lá Sen

Thơ: Mai Quang
Minh Họa: Tranh Đinh Cường
Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm
Thực hiện - mp3: Song NGuyên
      -video: CaDao

 


 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang