Khi Không

Thơ: Mai Quang
Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm
Ảnh minh họa: Nguyễn Ngọc Danh


  
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang