Khúc Phượng

Thơ: Mai Quang
Diễn ngâm : Hoàng Đức Tâm
 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang