Lá Vàng Vẫn Đổ Xôn Xao 


Thơ: Mai Quang
Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm
Minh họa: Tranh Lương Trường Thọ


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang