Nghinh Xuân Dặm Khách

Thơ: Đức Phổ
Diễn Ngâm: Hoàng Đức Tâm
Hình ảnh:Nguồn Internet


 
   Trở lại chuyên mục của : Mai Quang