Tháng Năm

Thơ: Mai Quang
Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm
Ảnh minh họa: Tâm Trần


 

 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang