Trăng Mường Luông 

Thơ: Mai Quang
             Minh họa: Tranh Ái Lan
                                                                 & Trương Đình Uyên

                     Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm 


 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang