MAI QUANG

 
 
Tiết Phụ Ngâm
Tác giả:Trương Tịch.


Quân tri thiếp hữu phu,
Tặng thiếp song minh châu. 
Cảm quân triền miên ý, 
Hệ tại hồng la nhu. 
Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi, 
Lương nhân chấp kích Minh Quang lý 
Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt, 
Sự phụ thệ nghĩ đồng sinh tử. 
Hoàn quân minh châu song lệ thuỳ, 
Hận bất tương phùng vị giá thì.
 

Bài Ca Tiết Phụ
Mai Quang (phóng dịch)

 
Em đã có chồng
và chàng đã rõ
Còn tặng em chi đôi ngọc minh châu!
Cảm kích lòng chàng lưu luyến,
Em buộc vào trong dải yếm đào.
 
Nhà em lầu gác cao cao
kề bên vườn Ngự.
Đền Minh Quang
chồng em chong giáo giữ.
Dẫu biết lòng chàng vằng vặc tựa trăng sao
Nhưng em đà trót nguyện:
Thờ chồng thề đồng sanh đồng tử.
 
Trả lại minh châu
đôi dòng lệ đổ.
Hận lúc còn không, chẳng gặp nhau.
 


 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang