Bày Tỏ

Thơ: Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Diễn ngâm: Hồng Vân
Ảnh Minh họa: Tâm Trần
Video: Ca Dao


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Minh Đức Triều Tâm Ảnh