Đạo Sĩ & Hư Vô


Thơ: Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Diễn ngâm: Thúy Vinh

Minh họa: Ảnh Nguyễn Ngọc Danh
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Minh Đức Triều Tâm Ảnh