Đông Phương & Vách Đá

 
Thơ: Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Diễn ngâm: Hồng Vân 


 
  Trở lại chuyên mục của : Minh Đức Triều Tâm Ảnh