Mùa Thu Ta Hỏi Vu Vơ

Thơ: Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Tranh minh họa: Họa sĩ Đinh Cường
Thực hiện video: CaDao


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Minh Đức Triều Tâm Ảnh