Tin Xuân

Thơ: Minh Đức Triều Tâm Ảnh


Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm
Thực hiện Video: Ca Dao
Hình ảnh: Nguồn Internet 


 
  Trở lại chuyên mục của : Minh Đức Triều Tâm Ảnh