Áng Mây Hồng

Thơ: Nam Kha
Diễn Ngâm: Hồng Vân
Ảnh: Nguồn Internet


 
Sẽ như con sáo lướt sang sông,
Vượt suối thời gian chảy ngược dòng
Về chốn non xanh nhuần đạo ý
Thả hồn mây trắng bủa thinh không
Ẩn mình chiếc lá mơ tâm tĩnh
Chấp cánh giọt sương hoá khói trong
Nhẹ gánh thõng tay xem kẻ chợ
Bốn phương rực rỡ áng mây hồng.

 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha