Để Giữ Bóng Hình Xuân

Thơ: Nhật Đàn

Diễn Ngâm: Hoàng Đức Tâm
Thực hiện Video: Ca Dao
( Ảnh: Nguồn Internet)


 
  Trở lại chuyên mục của : Nhật Đàn