Đầu Năm Đi Chùa Xa

Thơ: Phạm Vi Dân
Diễn ngâm: Thúy Vinh
Hình ảnh clip minh họa: Nguyễn Ngọc Danh  
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Vi Dân