Cô Hàng Xóm

Thơ: Nguyễn Bính
Diễn ngâm:Hồng Vân 

(Song Nguyên giới thiệu)

  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên