MƯA XUÂN

Thơ: Nguyễn Bính
Diễn ngâm: Hồng Vân & Ngọc Sang 

(Song Nguyên giới thiệu)

 


  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên