Ngậm Ngùi

Thơ Huy Cận
Hồng Vân diễn ngâm
(Song Nguyên giới thiệu)


 
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên