Xuân Tha Hương
(Song Nguyên giới thiệu)

Thơ: Mai Hoài Thu
Diễn ngâm: Hồng Vân
Thực hiện video: Ca Dao


 
 


 
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên