Trời Đất Tiêu Sơ Trong Chén Nhạt

Thơ: Hồ Tuấn Nhã
Diễn Ngâm: Hoàng Đức Tâm
Thực hiện Video: Ca Dao

Hình ảnh: Nguồn Internet 
  Trở lại chuyên mục của : Văn Hùng Đốc