Tôi Yêu Em

Thơ: Vũ Kim Thanh
Diễn ngâm: Vũ Kim Dung 
  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh