BIÊN HOÀNG


Bếp Lửa Hồng

Nắng chiều đã tắt ngoài hiên
Trong gian bếp nhỏ mẹ hiền làm cơm
 
  Trở lại chuyên mục của : Biên Hoàng