CA DAO

Bên Nhau Ngọt Ngào

Thì thầm bên góc phố xưa
Ta nghe mộng mị giấc thừa xa xăm
Kìa em ngọt phiến lá rằm
Kìa ta trải giọt mưa thâm cuối ngày 
 
Gửi người chút gió heo may
Gói trong vết cứa đổi thay góc đời
Tóc tơ vướng chéo áo cười
Để trong thiên cổ trỗi lời viễn vông
 
Kìa em bảy sắc cầu vồng
Kìa ta xin ẩn bên trong nụ buồn.
(Thơ: Ca Dao)


 

  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao