CA DAO


Chút Mùa Sót Lại

Thu gội tóc cuối ngày mềm mượt
Nghe môi thơm run bật hương chiều
Buồn sà xuống dìm hồn thu thảo
Giọt tà huy khẽ chạm cô liêu
 
Treo hiên quạnh trăng hời nửa mảnh
Ngọn heo may ẩm ướt môi hôn
Bên góc phố ta nghe mòn hẹn
Màu thời gian rót đợi bồn chồn!
CaDao
 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao