CA DAO


Đá Rêu Phơi

Ừ...đăng đẳng...
Đã hanh khô miền hạnh ngộ
Về trong nhau, thắm lại đá rêu phơi

(CD)


 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao