CA DAO


Nắng Hắt Bên Hiên

Long đong áng nắng về đâu
Để nhành hoa buốt hương ngâu rụng thầm 
Ngày sang lót mộng hương trầm
Cho tôi đếm cánh theo rằm ngày xưa... (CaDao)


  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao