CA DAO


Ponagar Vọng Tiếng Ru Hời

Vách đá rêu phong bên bờ im lặng
Hỏi tìm chi
Nha Trang ơi!
Trời lướt thướt xanh, mây lênh đênh trắng
Màu thời gian
Ponagar vọng tiếng ru Hời!
(Thơ: Mai Quang)
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao