CA DAO


Tròn Xoe Hạt Mưa

Từ cao rụng xuống
Từ thấp vươn lên
Đất trời giao hoán
Giữa cõi trần gian

 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao