DŨNG NGUYỄN


Phong Cảnh Poppy

Cảm Đề
Trời xanh nở mây trắng,
Đồi xanh thêu thảm vàng
Thung, triền đang nhập mộng
Vào vạt nắng bình yên.
Mai Quang 

  Trở lại chuyên mục của : Dũng Nguyễn