HUỲNH LIÊN


Lối Xưa Em Về

Lối xưa em về
Một nắm sầu đổ nhẹ. Lặng bên hiên
Để quang gánh quảy niềm vui
chỏng chơ trên nền đá
Đóa vàng xưa
lá úa màu bờ lạ
Rớt xuống đời
cong 
khúc hát lênh đênh
(Thơ: Ca Dao)

  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Liên