LÊ VĂN THÀNHSen Vọng

Đôi ta chung một mối nhân duyên
Chung một khối tình, chẳng thể riêng
Trong hồ Bát bảo vườn Tịnh uyển:
Em là hoa sen, anh lá sen
(Thơ: Mai Quang)

 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Thành