LÊ VĂN THÀNH

Suối Rừng

Suối ơi! 
Nghe rừng heo hút. 
Giòng êm đưa lá khô già trút. 
Còn như lưu hương yêu dấu . 
Với suối xưa trôi nơi đâu . 
      (Trích Suối mơ - Văn Cao )
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Thành